Úvod

Pro přechod na starý web klikni zde.


logo-2012

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Česká archivní společnost, která je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů pomocných věd historických a archivnictví i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti, iniciuje u archivů konání akcí v souvislosti s Mezinárodním dnem archivů. Snaží se o veřejnou osvětu a mediální propagaci Mezinárodního dne archivů v České republice.

Více na webové stránce České archivní společnosti.