Archiv Blogu

Ohlasy v médiích

Další mediální ohlasy jsou zpřístupňovány na facebookové stránce. Prosím archivy o jejich připojování, příp. zasílání na kontaktní e-mail.

Označeno v Aktuality

Webové stránky

Stránky www.denarchivu.cz se dostaly do první desítky výsledků vyhledávače Google při zadání slov Mezinárodní den archivů.

Označeno v Aktuality

Ohlasy v médiích

Tiskovou zprávu přetiskly Parlamentní listy.

Označeno v Aktuality

Tisková konference

Z důvodu nepřítomnosti novinářů se dnešní tisková konference k Mezinárodnímu dni archivů nekonala. Na kontaktní adresy hromadných sdělovacích prostředků byla znovu rozeslána tisková zpráva s aktuálními informacemi o počtu zúčastněných archivů a připravovaných akcích. Ve zprávě byl rovněž představen webový rozcestník www.denarchivu.cz a stránka v sociální síti Facebook.

Označeno v Aktuality

Archivy a jejich akce

K dnešnímu dni se k oslavám Mezinárodního dne archivů připojil 61 archiv ze 133 archivů v celé ČR. Registrováno je na 107 akcí, které jsou připraveny pro veřejnost v následujících dnech.

Označeno v Aktuality

Facebook

Vytvořena byla stránka a událost v sociální síti Facebook. Dostupné na adrese http://www.facebook.com/MezinarodniDenArchivu2012.

Označeno v Aktuality

Tisková konference

Dne 1. června od 10 hod. se bude konat v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze tisková konference k Mezinárodnímu dni archivů. Pořádá ji Česká archivní společnost, která oslovila hromadné sdělovací prostředky tiskovou zprávou a pozvánkou. Místo konání zde.

Označeno v Aktuality

Informace pro archivy

Nové akce, změny v programech nebo další informace o činnostech archivů u příležitosti Mezinárodního dne archivů zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail České archivní společnosti.

Označeno v Aktuality

Webové stránky

Webové stránky Mezinárodního dne archivů byly spuštěny díky iniciativě České archivní společnosti.

Označeno v Aktuality
Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.