Archiv Blogu

Přípravy na ročník 2014

Nový výbor ČAS projednal přípravy Mezinárodního dne archivů v roce 2014. Aktualizovány byly webové stránky.

Označeno v Aktuality

Mezinárodní den archivů

Je Mezinárodní den archivů! U jeho příležitosti 62 archivy v celé ČR pořádají 105 akcí.

Označeno v Aktuality

1 týden před 9. červnem

K dnešnímu dni jsou registrovány 103 akce v 61 archivu v celé ČR.

Označeno v Aktuality

2 týdny před 9. červnem

K dnešnímu dni je registrováno 99 akcí v 59 archivech v celé ČR.

Označeno v Aktuality

Tisková konference

Tisková konference k Mezinárodnímu dni archivů se bude konat v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze dne 31. května 2013 od 10 hod. Vstup volný.

Označeno v Aktuality

3 týdny před 9. červnem

K dnešnímu dni jsou registrovány 93 akce v 57 archivech v celé ČR.

Označeno v Aktuality

4 týdny před 9. červnem

K dnešnímu dni je registrováno 85 akcí v 54 archivech v celé ČR.

Označeno v Aktuality

Měsíc před 9. červnem

Do oslav Mezinárodního dne archivů se k dnešnímu dni přihlásily 53 archivy.

Označeno v Aktuality

První program ročníku 2013 na webu

Zveřejněn byl první program Národního archivu, Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou. Informace z dalších archivů jsou vítány.

Označeno v Aktuality

Přípravy na ročník 2013

Přípravy jsou již v plném proudu. Výbor ČAS projednal v předešlých zimních měsících koordinaci Mezinárodního dne archivů v roce 2013. Aktualizovány byly webové stránky a začíná se rozjíždět fáze tvorby jednotlivých archivních programů.

Označeno v Aktuality
Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.