Facebook

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Archivy v Praze

 

 

 

  • Národní archiv

Archivní 4, Praha 4

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Přednáška s názvem „Toskánsko v Praze“

Přednáška je spojená s prohlídkou stejnojmenné výstavy, připravené z dokumentů uložených v Rodinném archivu toskánských Habsburků.

Datum a čas: 9. 6. 2014 od 17.00 hod.

 

 

  • Archiv bezpečnostních složek

Siwiecova 2, Praha 3

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Komentované prohlídky archivu

Datum a čas: 13. 6. 2014 od 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 hod.

Místo konání: Na Struze 3, Praha 1 (mapa)

 

Akce: Přednáška T. Bursíka na téma „Ženy a jejich role politických vězeňkyň“

Datum a čas: 13. 6. 2014 od 15.00 hod.

Místo konání: Na Struze 3, Praha 1 (mapa)

 

 

  • Archiv hlavního města Prahy

Archivní 6, Praha 4

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Den otevřených dveří

Komentované prohlídky archivu, program pro děti, výhled na Prahu z archivní budovy.

Datum a čas: 1. 6. od 10.00 do 18.00 hod.

 

Akce: Výstava „Chudé budete mít mezi sebou stále. Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století“   web

Datum a čas: 1. 6. od 10.00 do 18.00 hod.

 

 

  • Archiv Kanceláře prezidenta republiky

Jiřská 2, Praha 1 - Hrad

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Den otevřených dveří pro odbornou veřejnost

Exkurze pro pozvané hosty z paměťových a vědeckovýzkumných institucí.

Datum a čas: 9. 6. od 13.30 hod.

 

Akce: Exkurze pro příznivce Mezinárodního dne archivů

Exkurze pro omezený počet návštěvníků - nutná rezervace míst na archivkpr@hrad.cz do 4. 6. 2014.

Datum a čas: 9. 6. od 16.00 hod.

 

 

  • Národní filmový archiv

Malešická 12, Praha 3

Bartolomějská 11, Praha 1

web   mapa (prac. Malešická)   mapa (prac. Bartolomějská)   plakát

 

Akce: Ponrepo pro malé diváky – projekce filmu „Velká sýrová loupež“

Datum a čas: 8. 6. od 15.00 hod.

Místo konání: Kino Ponrepo (prac. Bartolomějská)

Akce je zpoplatněna, vstup pro děti do 6 let zdarma.

 

Akce: Vernisáž a komentovaná prohlídka výstavy „Další život(y) filmů Martina Friče. Plakáty, korespondence, kresby...“

Datum a čas: 8. 6. od 17.30 hod.

Místo konání: Kino Ponrepo (prac. Bartolomějská)

Akce je zpoplatněna, vstup pro děti do 6 let zdarma.

 

Akce: Projekce filmů Jana Kříženeckého a dalších průkopníků české kinematografie

Datum a čas: 8. 6. od 18.00 hod.

Místo konání: Kino Ponrepo (prac. Bartolomějská)

 

Akce: Projekce filmu „Vzorný kinematograf Haška Jaroslava“

Datum a čas: 8. 6. od 20.00 hod.

Místo konání: Kino Ponrepo (prac. Bartolomějská)

 

Některé akce jsou zpoplatněny.

Členové České archivní společnosti a České informační společnosti vč. rodinných příslušníků mají vstup na všechny akce k Mezinárodnímu dni archivů v Ponrepu zdarma!

 

 

  • Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Zikova 4, Praha 6

mapa

 

Akce: Dny otevřených dveří

Datum a čas: 10. a 12. 6. od 9.00 do 16.00 hod.

Prohlédnout si bude možné některé z archiválie z let 1798–2005, které má archiv v péči, a seznámit se s činnostmi umožňujícími jejich využívání veřejností, se způsobem jejich evidence i ukládání.