Facebook

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Archivy ve Středočeském kraji

 (včetně těch se sídlem v Praze s působností pro Středočeský kraj)

 

 

 • Státní oblastní archiv v Praze

Archivní 4, Praha 4

web   mapa   pozvánka

 

 

 • Státní okresní archiv Beroun

U Archivu 1633, Beroun

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Beseda nad vybranými archiváliemi s názvem „Staré Zdice v originálních dokumentech“

Datum a čas: 9. 6. od 8.00 hod. pro děti, od 17.00 hod. pro veřejnost

Místo konání: Základní škola Zdice, Komenského 72, Zdice (mapa)

 

 

 • Státní okresní archiv Kladno

náměstí Starosty Pavla 11, Kladno

web   mapa

 

Akce: Projektový den pro studenty kladenského gymnázia s názvem „Reálka a Reálné gymnázium Kladno“

Datum a čas: 9. 6.

 

 

 • Státní okresní archiv Kolín

Zahradní 278, Kolín

web   mapa

 

Akce: Výstava pod širým nebem „Mikrosonda do paměti městské krajiny aneb proměny okolí Státního okresního archivu Kolín“

Derniéra výstavy v 19.00 hodin, spojená s podvečerním čajem a besedou nad tématem výstavy. Výstava se bude konat i za nepříznivého počasí, je připravena „mokrá“ varianta.

Datum a čas: 6. 6.

 

 

 • Státní okresní archiv Kutná Hora

Benešova 257/33, Kutná Hora

web   mapa

 

Akce: Den otevřených dveří

Datum a čas: 10. 6.

 

Akce: Výstava nejstaršího dochovaného čáslavského privilegia, kterým je listina krále Jana Lucemburského z roku 1341

Datum a čas: 14. 6.

Místo konání: Městské muzeum Čáslav, Husova 291/3, Čáslav (mapa)

 

 

 • Státní okresní archiv Mělník

Pod Vrchem 3358, Mělník

web   mapa

 

Akce: Vernisáž výstavy obrazů Pavla Dvořáka

Datum a čas: 10. 6. od 17.00 hod.

 

 

 • Státní okresní archiv Mladá Boleslav

Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav

web   mapa

 

Akce: Výstava „Kaktusy a kaktusáři“. Připomenutí 70. Výročí úmrtí nejvýznamnějšího českého lovce kaktusů Alberto Vojtěcha Friče

Datum a čas: 10.–14. 6. od 9.00 do 18.00 hod.

 

 

 • Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

Zámecká 6/13, Lysá nad Labem

web   mapa

 

Akce: Pohled do historie Sadské

Datum a čas: 6. 6.

Místo konání: Městský úřad Sadská, Palackého nám. 1, Sadská (mapa)

 

 

 • Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení

U Továrny 220, Přemyšlení, Zdiby

web   mapa

 

Akce: Exkurze České genealogické a heraldické společnosti v Praze

Datum a čas: 10. 6.

 

Akce: Setkání kronikářů pražského okolí

Akce je pořádána ve spolupráci se Státním okresním archivem Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Datum a čas: 30. 5. od 14.00 hod.

Místo konání: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, Roztoky (mapa)

 

 

 • Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Pražská 728, Dobřichovice

web   mapa

 

Akce: Setkání kronikářů pražského okolí

Akce je pořádána ve spolupráci se Státním okresním archivem Praha-východ se sídlem v Přemyšlení

Datum a čas: 30. 5. od 14.00 hod.

Místo konání: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, Roztoky (mapa)

 

 

 • Státní okresní archiv Příbram

Edvarda Beneše 337, Příbram

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Den otevřených dveří s prohlídkou výstavy „Podivuhodná Litavka anebo O síle mlýnského kola“

Datum a čas: 9. 6.

 

Akce: Procházka s Věrou Smolovou po mlýnech na Litavce

Datum a čas: 14. 6.

 

 

 • Státní okresní archiv Rakovník

Plzeňská 2493, Rakovník

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Prezentace činnosti rakovnického archivu spojená s ukázkami vybraných archiválií Jesenice a okolí pro studenty ZŠ a veřejnost

Datum a čas: 9. 6. od 11.00, 13.00 a 14.00 pro studenty, od 17.00 hod. pro veřejnost

Místo konání: Vlastivědné muzeum, Oráčovská 15, Jesenice (mapa)

 

Akce: Přednáška archiváře Jana Krška „Dva životy Jana Husa na Krakovci“

Datum a čas: 8. 6.

Místo konání: Krakovec (mapa)