Facebook

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Archivy v Jihočeském kraji

 

 

 

  • Státní oblastní archiv v Třeboni

Zámek 110, Třeboň

web   mapa

 

  • Státní oblastní archiv v Třeboni - oddělení Jindřichův Hradec

Zámek 1, Jindřichův Hradec

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Den otevřených dveří na téma „Když tiskařské lisy nahradily husí brk...“

Datum a čas: 9. 6. od 9.00 do 16.00 hod.

 

 

  • Státní okresní archiv České Budějovice

Rudolfovská 40, České Budějovice

web   mapa   pozvánka   text

 

Akce: Vernisáž výstavy „Rarity, kuriozity, pozoruhodnosti z jihočeských archivů“

Datum a čas: 5. 6. od 16.00 hod.

 

Akce: Výstava „Rarity, kuriozity, pozoruhodnosti z jihočeských archivů“

Datum a čas: 6.–25. 6. od 9.00 do 17.00 hod. (pouze ve všední dny)

 

 

  • Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

Václavská 37, Jindřichův Hradec

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Výstava „1914-1918. Jindřichův Hradec a 75. pěší pluk“

Datum a čas: 9.–24. 6. od 8.00 do 16.00 hod. (pondělí a středa) a od 8.00 do 14.30 hod. (úterý, čtvrtek a pátek)