Facebook

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Archivy v Karlovarském a Plzeňském kraji

 

 

 

  • Státní oblastní archiv v Plzni

Sedláčkova 44, Plzeň

web   mapa

 

 

  • Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter

Klášter 101

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Den otevřených dveří

Komentovaná prohlídka budovy archivu, bývalé vojenské nemocnice (Klášter č. p. 101) a výstava zajímavých archiválií se vztahem k Nepomucku i dalším místům západních Čech a z podnikových archivů (především Škodových závodů).

Datum a čas: 9. 6. od 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

 

 

  • Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Náměstí Republiky 10, Horšovský Týn

web   mapa   plakát

 

Akce: Den otevřených dveří

V rámci prohlídky archivu a restaurátorského atelieru bude ke zhlédnutí prezentace fotografií mapujících proměny Horšovského Týna.

Datum a čas: 6. a 9. 6. od 10.00, 13.00, 15.00 a 16.30 hod.

 

 

  • Státní okresní archiv Cheb

Františkánské náměstí 14, Cheb

web   mapa   plakát

 

Akce: Den otevřených dveří s podtitulem „Obecná škola“

Datum a čas: 9. 6. od 10.00, 14.30 a 15.30 hod. (exkurze škol a návštěvu větších skupin větších než 15 osob je nutné předem objednat)

 

 

  • Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Branka 669, Blovice

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Komentované prohlídky archivu spojené s prezentací vybraných archiválií

Datum a čas: 18. 6. od 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

 

 

  • Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Jindřichovice 1 - zámek

web   mapa   plakát

 

Akce: Den otevřených dveří

Půjde o komentované prohlídky archivu spojené s možností vstupu do zámeckého parku.

Datum a čas: 5. 6. od 10.00, 14.00 a 16.00 hod.

 

 

  • Státní okresní archiv Tachov

Plánská 2037, Tachov

web   mapa   plakát 1   plakát 2

 

Akce: Den otevřených dveří na téma „Stavby časem zaváté“

V letošním roce budou moci návštěvníci spatřit plány a fotografie zaniklých staveb, které spoluvytvářely obraz měst a obcí v minulosti. Součástí dne otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií.

Datum a čas: 10. a 11. 6. v 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hod.

 

Akce: Přednáška „Umíte číst? ...nevadí, my také ne!“ aneb paleografie nejen pro genealogy

Datum a čas: 10. 6. od 17:00 hod.