Facebook

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Archivy v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji

 

 

 

 • Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo náměstí 1, Brno

web   mapa

 

 

 • Státní okresní archiv Blansko

Komenského 9, Blansko

web   mapa

 

Akce: Den otevřených dveří

Prohlídka archivu bude spojena s komentovanou výstavu archiválií s názvem „Každodenní život během I. světové války v archivních dokumentech SOkA Blansko“.

Datum a čas: 17. a 19. 6.

 

 

 • Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Pavlovská 2, Mikulov

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Den otevřených dveří

Přístupná bude celá budova archivu včetně depozitářů, knihovny a konzervační a restaurátorské dílny. Den s názvem MY, VY A GENEALOGIE... bude zaměřen na vlastní bádání po předcích s praktickými ukázkami a zodpovězením základních otázek. Návštěvníci včetně těch nejmenších si mohou vyzkoušet nakreslit rodokmen či navrhnout osobní erb.

Datum a čas: 23. 5., komentované prohlídky archivu od 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 a 18.00 hod.

 

 

 • Státní okresní archiv Havlíčkův Brod

Kyjovská 1125, Havlíčkův Brod

web   mapa

 

Akce: Multimediální pořad „Ze starých letopisů brodských“

Akce se koná ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Havlíčkův Brod. Jde zároveň o doprovodný program „Noci v galerii“ a výstavního projektu „Baroko na Havlíčkobrodsku“.

Datum a čas: 6. 6. od 21.00 hod.

Místo konání: Přednáškový sál Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod (mapa)

 

 

 • Státní okresní archiv Hodonín

Koupelní 10, Hodonín

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Den otevřených dveří s názvem „Zmizelá řeka v archivních dokumentech a fotografiích“

Prohlídky archivu budou doprovázeny výstavou velkoformátových fotografiích ukazujících vzhled krajiny v době před 90 lety se současností, dále výstavou materiálů a fotografií spojených s touto tematikou.

Datum a čas: 8. 6. od 14.00, 16.00 a 17.00 hod.

 

Akce: Přednáška Hany Sýkorové a Galiny Rucké o regulaci řeky Moravy a beseda

Datum a čas: 8. 6. od 15.00 hod.

 

 

 • Státní okresní archiv Kroměříž

Velehradská 4259, Kroměříž

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Výstava „Velká válka 1914-1918 v kronikách Kroměřížska“

Datum a čas: 2.–10. 6.

Místo konání: Knihovna Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920/1, Kroměříž (mapa)

 

Akce: Seminář kronikářů měst a obcí na téma „Velká válka 1914-1918 a její odraz v kronikách“

Datum a čas: 10. 6.

 

Akce: Vernisáž výstavy „.... a zvony mlčely. Kroměřížsko a Velká válka. 1914-1918“

Datum a čas: 11. 6. od 17.00 hod.

 

Akce: Den otevřených dveří

Součástí prohlídek archivu bude prohlídka výstavy s názvem „.... a zvony mlčely. Kroměřížsko a Velká válka. 1914-1918“ a tvůrčí dílna v archivu nejen pro děti (psaní husím brkem, otisk pečeti apod.).

Datum a čas: 12. 6. od 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

 

Akce: Exkurze pro studenty SŠ

Součástí bude prohlídka výstavy s názvem „.... a zvony mlčely. Kroměřížsko a Velká válka. 1914-1918“.

Datum a čas: 16.–20. 6.

 

 

 • Státní okresní archiv Třebíč

Na Potoce 21/23, Třebíč

Tovačovského sady 186, Moravské Budějovice

web   mapa (prac. Třebíč)   mapa (prac. Moravské Budějovice)   pozvánka

 

Akce: Vernisáž výstavy I. světová válka na Třebíčsku

Součástí přednáška Jaroslava Bašty, Vlastislava Valdy, Radima Kapavíka a Jiřího Vrby ke 100. výročí vypuknutí války

Datum a čas: 3. 6. od 17.00 hod.

Místo konání: Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 2, Třebíč (mapa)

 

Akce: Výstava I. světová válka na Třebíčsku

Datum a čas: 4. 6. – 4. 7.

Místo konání: Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 2, Třebíč (mapa)

 

Akce: Vystoupení třebíčského ochotnického souboru AMPULKA – divadelní zpracování života v Třebíči těsně před vypuknutím 1. světové války

Datum a čas: 17. 6. od 17.00 hod.

Místo konání: Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 2, Třebíč (mapa)

 

Akce: Přednáška 1. světová válka Eduarda Stehlíka

Datum a čas: 20. 6. od 17.00 hod.

Místo konání: Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 2, Třebíč (mapa)

 

 

 • Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Velehradská 124, Uherské Hradiště

web   mapa   plakát

 

Akce: Výstava „Zlaté dno“. Po stopách řemesel a průmyslu na Uherskohradišťsku

Výstava mapuje vývoj řemesel, průmyslu a obchodu na Slovácku od středověku až po první republiku. Návštěvníci archivu si budou moci nejen prohlédnout unikátní historické dokumenty a fotografie, ale také si sami vyzkoušet, co vše museli předchůdci současných podnikatelů zvládnout.

Datum a čas: 13. 6. od 14.00 do 17.00 hod. a 14. 6. od 9.00 do 16.00 hod.

 

 

 • Státní okresní archiv Vsetín

4. května 227, Vsetín

web   mapa

 

Akce: Série přednášek, kdy bude prezentován SOkA Vsetín, jeho poslání a úspěch, s názvem „Oživlé kroniky - neautorské čtení. Konec druhé světové války a partyzáni na Valašsku“

Datum a čas: 13. 6. od 9.00, 14.00 a 17.00 hod.

 

 

 • Státní okresní archiv Zlín

Klečůvka – zámek, Želechovice nad Dřevnicí

web   mapa   tisková zpráva   plakát

 

Akce: Den otevřených dveří s názvem „Historie dopravy na Zlínsku – po vodě, na souši i ve vzduchu“

Akce se koná ve spolupráci s Dopravní společností Zlín – Otrokovice (DSZO), která si v letošním roce připomíná 70 let od zahájení trolejbusové dopravy ve Zlíně a 85 let od zahájení provozu první zlínské soukromé autobusové linky MHD. Od vozovny DSZO bude na Klečůvku a zpět vypravován autobus.

Datum a čas: 14. 6. od 10.00 do 17.00 hod.

 

Akce: Den v parku v rámci kampaně Zlín – město stromů 2013–2014

Za příznivého počasí čekají na návštěvníky areálu klečůvského zámku stromolezecké aktivity – lanovka pro děti, stromostan, stromolezení pro děti, občerstvení návštěvníci naleznou v čajovně pod stromy, v parku bude instalována poznávací výstava fotografií „Zvířata a rostliny kolem nás“, odpoledne zahraje kapela Stromy.

Datum a čas: 14. 6. od 10.00 do 17.00 hod.

 

 

 • Archiv Vysokého učení technického v Brně

Klatovská 506/18a, Brno

web   mapa   pozvánka

 

Akce: Den otevřených dveří

Datum a čas: 9. 6. od 10.30 a 15.30 hod.

 

Akce: Výstava „Výročí z archivu Technického muzea v Brně – profesor Konrád Hruban (1893–1977)“

Odpolední prohlídce archivu bude předcházet přednáška odborné pracovnice Technického muzea v Brně Nadi Urbánkové, která přiblíží osobnost profesora Hrubana, vysokoškolského pedagoga a vynikajícího odborníka z oboru betonového stavitelství.

Datum a čas: 9. 6.

 

 

 • Archiv Mendlovy univerzity v Brně

Zemědělská 1, Brno

web   mapa

 

Akce: Virtuální výstava s prezentací univerzitního archivu (web)