Facebook

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Aktuality

 

 

 

26. dubna 2014

Přípravy na ročník 2014

 

Nový výbor ČAS projednal přípravy Mezinárodního dne archivů v roce 2014. Aktualizovány byly webové stránky.

 

 

9. června 2013

Mezinárodní den archivů

 

Je Mezinárodní den archivů! U jeho příležitosti 62 archivy v celé ČR pořádají 105 akcí.

 

 

2. června 2013

1 týden před 9. červnem

 

K dnešnímu dni jsou registrovány 103 akce v 61 archivu v celé ČR.

 

 

26. května 2013

2 týdny před 9. červnem

 

K dnešnímu dni je registrováno 99 akcí v 59 archivech v celé ČR.

 

 

21. května 2013

Tisková konference

 

Tisková konference k Mezinárodnímu dni archivů se bude konat v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze dne 31. května 2013 od 10 hod. Vstup volný.

 

 

19. května 2013

3 týdny před 9. červnem

 

K dnešnímu dni jsou registrovány 93 akce v 57 archivech v celé ČR.

 

 

12. května 2013

4 týdny před 9. červnem

 

K dnešnímu dni je registrováno 85 akcí v 54 archivech v celé ČR.

 

 

9. května 2013

Měsíc před 9. červnem

 

Do oslav Mezinárodního dne archivů se k dnešnímu dni přihlásily 53 archivy.

 

 

17. dubna 2013

První program ročníku 2013 na webu

 

Zveřejněn byl první program Národního archivu, Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou. Informace z dalších archivů jsou vítány.

 

 

25. února 2013

Přípravy na ročník 2013

 

Přípravy jsou již v plném proudu. Výbor ČAS projednal v předešlých zimních měsících koordinaci Mezinárodního dne archivů v roce 2013. Aktualizovány byly webové stránky a začíná se rozjíždět fáze tvorby jednotlivých archivních programů.

 

 

6. června 2012

Ohlasy v médiích

 

Další mediální ohlasy jsou zpřístupňovány na facebookové stránce. Prosím archivy o jejich připojování, příp. zasílání na kontaktní e-mail.

 

 

3. června 2012

Webové stránky

 

Stránky www.denarchivu.cz se dostaly do první desítky výsledků vyhledávače Google při zadání slov Mezinárodní den archivů.

 

 

1. června 2012

Ohlasy v médiích

 

Tiskovou zprávu přetiskly Parlamentní listy.

 

 

1. června 2012

Tisková konference

 

Z důvodu nepřítomnosti novinářů se dnešní tisková konference k Mezinárodnímu dni archivů nekonala. Na kontaktní adresy hromadných sdělovacích prostředků byla znovu rozeslána tisková zpráva s aktuálními informacemi o počtu zúčastněných archivů a připravovaných akcích. Ve zprávě byl rovněž představen webový rozcestník www.denarchivu.cz a stránka v sociální síti Facebook.

 

 

1. června 2012

Archivy a jejich akce

 

K dnešnímu dni se k oslavám Mezinárodního dne archivů připojil 61 archiv ze 133 archivů v celé ČR. Registrováno je na 107 akcí, které jsou připraveny pro veřejnost v následujících dnech.

 

 

31. května 2012

Facebook

 

Vytvořena byla stránka a událost v sociální síti Facebook. Dostupné na adrese http://www.facebook.com/MezinarodniDenArchivu2012.

 

Stránka na Facebooku

 

 

31. května 2012

Tisková konference

 

Dne 1. června od 10 hod. se bude konat v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze tisková konference k Mezinárodnímu dni archivů. Pořádá ji Česká archivní společnost, která oslovila hromadné sdělovací prostředky tiskovou zprávou a pozvánkou. Místo konání zde.

 

 

31. května 2012

Informace pro archivy

 

Nové akce, změny v programech nebo další informace o činnostech archivů u příležitosti Mezinárodního dne archivů zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail České archivní společnosti.

 

 

31. května 2012

Webové stránky

 

Webové stránky Mezinárodního dne archivů byly spuštěny díky iniciativě České archivní společnosti.