Jihočeský kraj


Státní oblastní archiv v Třeboni

Zámek 110, Třeboň

web   mapa

Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení Jindřichův Hradec

Zámek 1, Jindřichův Hradec

web   mapa


 


Státní okresní archiv České Budějovice

Rudolfovská 40, České Budějovice

web   mapa


 


Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

Václavská 37, Jindřichův Hradec

web   mapa


 
Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.