Moravskoslezský a Olomoucký kraj


Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 1, Opava

web   mapa   plakát


Akce: Výstava „Kroniky ve fondech Zemského archivu“

Datum a čas: 9. 6. od 10.00 do 18.00 hod.


Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

U Husova sboru 10, Olomouc

web   mapa


Akce: Výstava „Oživlé kroniky“

Datum a čas: 9. 6.

Akce: Vernisáž výstavy „Oživlé kroniky“

Datum a čas: 9. 6. od 14.00 hod.


Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově

Říční okruh 12, Krnov

web   mapa


Akce: Výstava kronik a komentované prohlídky

Datum a čas: 9. 6. od 17.00 hod


Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Bezručova 2145, Frýdek-Místek

web   mapa


Akce: Komentované prohlídky archivu

Datum a čas: 9. 6. od 10.00, 13.00 a 16.00 hod.


Státní okresní archiv Jeseník

Tovární 18, Jeseník

web   mapa


Akce: Přednáška a beseda „Setkání nad kronikou“

Datum a čas: 9. 6. od 17.00 hod.


Státní okresní archiv Karviná

Fryštátská 55, Karviná-Fryštát

web   mapa


Akce: Komentované prohlídky archivu

Datum a čas: 9. 6. od 9.00 do 12.00, 13.00 a 14.00 hod.

Akce: Výstava „Život na frontě a doma“

Datum a čas: 9. 6.

Akce: Přednáška „O rabínech Karviné a Bohumína“

Datum a čas: 9. 6.


Státní okresní archiv Nový Jičín

K Archivu 1, Nový Jičín

web   mapa


Akce: Komentované prohlídky archivu

Datum a čas: 9. 6. od 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod.

Akce: Výstava „Oživlé kroniky“

Datum a čas: 9. 6.


Státní okresní archiv Olomouc

U Husova sboru 10, Olomouc

web   mapa


Akce: Výstava „Oživlé kroniky“

Datum a čas: 9. 6.

Akce: Vernisáž výstavy „Oživlé kroniky“

Datum a čas: 9. 6. od 14.00 hod.


Státní okresní archiv Opava

Lidická 2a, Opava

web   mapa


Akce: Výstava „Dějiny měst a obcí ve světle pamětních knih“

Datum a čas: 9.–12. 6. od 8.00 do 15.00 hod.


Státní okresní archiv Prostějov

Třebízského 1-3, Prostějov

web   mapa


Akce: Dny otevřených dveří

Datum a čas: 9.–30. 6.


Státní okresní archiv Přerov

Sokolů 1, Přerov VIII – Henčlov

web   mapa


Akce: Den otevřenách dveří

Program bude tvořit výstava nejzajímavějších kronik, návštěvníci se dozvědí informace o jejich digitalizaci.

Datum a čas: 9. 6. od 12.00 do 17.00 hod.


Státní okresní archiv Šumperk

Bří. Čapků 35, Šumperk

web   mapa


Akce: Výstava „Po hřebenech Jeseníků od chaty k chatě“

Datum a čas: 12. 6.

Akce: Vernisáž výstavy „Po hřebenech Jeseníků od chaty k chatě“

Datum a čas: 12. 6.


Archiv města Ostravy

Špálova 19, Ostrava-Přívoz

web   mapa


Akce: Komentovaná výstava „Když sport baví aneb sportovní stopa v archivu“

Datum a čas: 9. 6. od 9.00 do 17.00 hod.


Archiv VÍTKOVICE, a.s.

Pohraniční 27, Ostrava-Vítkovice

web   mapa


Akce: Den otevřených dveří

Datum a čas: 9. 6. od 9.00 do 15.00 hod.

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.