Pardubický a Královehradecký kraj


Státní oblastní archiv v Zámrsku

Zámrsk 1 (zámek)

web   mapa   plakát 1   plakát 2


Akce: Den otevřených dveří

Půjde o komentované prohlídky vnitřního areálu archivu.

Datum a čas: 7. 6. od 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod.

Akce: Prezentace archivářovy práce na nádvoří zámku

Datum a čas: 7. 6. od 9.00 do 16.00 hod.

Akce: Ukázky archiválií v badatelně archivu

Datum a čas: 7. 6. od 9.00 do 16.00 hod.

Akce: Prohlídka vybraných depozitářů na zámeckém ochozu

Datum a čas: 7. 6. od 9.00 do 16.00 hod.

Akce: Výtvarná dílnička pro malé návštěvníky archivu v předsálí badatelny archivu

Datum a čas: 7. 6. od 9.00 do 16.00 hod.


Státní okresní archiv Jičín

Raisova 533, Jičín

web   mapa   pozvánka


Akce: Komentovaná prohlídka archivu

Prohlídka bude spojená s prezentací činnosti jičínského archivu, ukázkou vybraných archiválií a s besedou s archiváři

Datum a čas: 10. 6. od 14.00 hod.


Státní okresní archiv Náchod

Dobenínská 96, Náchod

web   mapa   pozvánka


Akce: Den otevřených dveří

Datum a čas: 9. 6. od 8.00 do 17.00 hod.

Akce: Výstava „Před 100 lety“

Datum a čas: 9. 6. od 8.00 do 17.00 hod.


Státní okresní archiv Trutnov

Komenského 128, Trutnov

web   mapa


Akce: Den otevřených dveří

Akce: Komentované prohlídky archivu

Datum a čas: 10. 6. od 10.00 a 14.00 hod.

Akce: Přednáška Pavla Zahradníka o rodině Etrichů a jejím významu pro rozvoj letectví

Datum a čas: 10. 6. od 9.30 hod.

Akce: Promítání nově digitalizovaného filmu „Krkonošská výstava“ s komentářem Markéty Pavlisové

Datum a čas: 10. 6. od 13.00 hod.

Akce: výstavka archivalií k první světové válce

Datum a čas: 10. 6. od 9.00 do 16.00 hod.

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.