Ročník 2015

archivy

0 comments on “Ročník 2015
1 Pings/Trackbacks pro "Ročník 2015"
  1. […] tipy a zajímavé akce najdete přímo na stránkách Mezinárodního dne archivů či na profilu Mezinárodního dne archivů na sociální síti […]

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.