Přípravy na ročník 2013

Přípravy jsou již v plném proudu. Výbor ČAS projednal v předešlých zimních měsících koordinaci Mezinárodního dne archivů v roce 2013. Aktualizovány byly webové stránky a začíná se rozjíždět fáze tvorby jednotlivých archivních programů.

Označeno v Aktuality
Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.