První program ročníku 2013 na webu

Zveřejněn byl první program Národního archivu, Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou. Informace z dalších archivů jsou vítány.

Označeno v Aktuality
Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.