Jihočeský kraj


Státní oblastní archiv v Třeboni

Husova 143, Třeboň

web mapa plakát


Akce: Výstava 650. výročí založení  augustiniánského kláštera v Třeboni

Výstava originálních dokumentů ve spolupráci s Římskokatolickou farností Třeboň

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 8.00 do 20.00


Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení Jindřichův Hradec

Zámek 1, Jindřichův Hradec

web mapa


Akce: Den otevřených dveří s výstavkou

Při příležitosti MDA každoročně obě jindřichohradecká archivní pracoviště – Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec (tedy „zámecký archiv“) a Státní okresní archiv Jindřichův Hradec („okresní archiv“) pořádají pro veřejnost zajímavé akce.

Letos připravuje zámecký archiv den otevřených dveří na téma „CESTOU NECESTOU … aneb PUTOVÁNÍ PO STARÝCH MAPÁCH“ s výstavkou unikátních starých map a plánů.

Vchod do archivu je z II. zámeckého nádvoří vedle pokladny. Archivářky obou pracovišť se těší na vaši návštěvu.

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 8.00 do 14.00 hod., 9. 6. 2017 od 8.00 do 12.00 hod.


Státní okresní archiv České Budějovice

Rudolfovská 40, České Budějovice

web mapa plakát


Akce: Výstava České Budějovice na starých i nových mapách a plánech

Námět výstavy se váže k 200. výročí vzniku prvního územního plánu města Českých Budějovic. Na přípravě výstavy se zapůjčením exponátů podílí geodetická firma Gefos a. s.

Datum a čas: 9.-16. 6. 2017 od 9.00 do 17. hod. (pouze v pracovní dny); vernisáž výstavy 8. 6. 2017 v 16.00 hod.


Státní okresní archiv Český Krumlov

Plešivec 228, Český Krumlov

web mapa


Akce: Výstava dokumentů Marie Terezie a Českokrumlovsko

Výstava dokumentů ve vestibulu archivu.

Datum a čas: 6. 6. – 31. 8. 2017 v otevíracích hodinách archivu


Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

Václavská 37, Jindřichův Hradec

web mapa plakát


Akce: Výstava Kuriozity z archivních regálů

Při příležitosti MDA každoročně obě jindřichohradecká archivní pracoviště – Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec (tedy „zámecký archiv“) a Státní okresní archiv Jindřichův Hradec („okresní archiv“) pořádají pro veřejnost zajímavé akce.

V prostorách okresního archivu bude pro zájemce připravena výstava nazvaná „KURIOZITY Z ARCHIVNÍCH REGÁLŮ“, na které zjistíte, že mezi běžnými archivními spisy a úředními knihami se občas objeví i něco zcela nečekaného, šokujícího…

Archivářky obou pracovišť se těší na vaši návštěvu.

Datum a čas: 9.–16. 2017 od 8.00 do 14.30 hod. (pátek, úterý, čtvrtek) a od 8.00 do 17.00 hod. (pondělí, středa)


Státní okresní archiv Písek

Nádražní 2149, Písek

web mapa


Akce: Výstava Vrátit obětem jejich tvář…zmizelý svět vodňanských židů, 75 let transportů do Terezína (1942-2017)

Autorem výstavního projektu je PhDr. Josef Nožička ze SOkA Písek.

Více informací zde

Datum a čas: 1. 5. – 18. 6. 2017 v úterý-neděli od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.

Místo konání: Městské muzeum Vodňany – budova bývalé synagogy, Majerova 153, Vodňany zde


 

Státní okresní archiv Strakonice

Smetanova 351, Strakonice

web mapa
plakát-výstava
plakát-vzdělávací program


Akce: Výstava mapující 650 let historie města

K vidění budou nejstarší dochované listiny, městské knihy, cechovní písemnosti, dokumenty týkající se místních spolků, bohatý fotografický materiál.

Datum a čas: 6. 6.-30. 9. 2017 v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod.

Akce: Vernisáž výstavy s možností komentované prohlídky archivní budovy

Datum a čas: 6. 6. 2017 od 16.00 hod.

Akce: Naučně vzdělávací program věnovaný výročí 650 let města Strakonice

Program je vždy určen pro jednu třídu (případně skupinu max. 25-30 studentů) a je možné ho absolvovat pouze po předchozím přihlášení. Délka programu je cca 1 hodina.

Datum a čas: 8.-23. 6. 2017 od 8.00 do 14.00 hod. v úterý, čtvrtek a pátek


Státní okresní archiv Tábor

Na Parkánech 1623, Tábor

web mapa


Akce: Výstava Tábor – město královské

Výstava u příležitosti 580. výročí povýšení „Hradiště aneb Tábora na královské město se všemi právy Starého Města pražského“. Vystaveny budou originály privilegií Zikmunda Lucemburského, proběhne prezentace a příspěvek k oslavám výročí města v těsné spolupráci s Muzeem v Táboře.

Datum a čas: září 2017 (bude upřesněno)


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.