Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a Zlínský kraj


Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo náměstí 1, Brno

web mapa plakát


Akce: Výstava Cesty, cestování, cestovatelé aneb volání dálek v archiváliích

Veškeré informace zde

Datum a čas: 9.-16. 6. 2017 od 9.00 do 17.00 hod. v pracovních dnech

Akce: Komentované prohlídky výstavy

Datum a čas: 9. 6. 2017 v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod.; v jiných termínech na základě dohody: podatelna@mza.cz


Státní okresní archiv Blansko

Komenského 9, Blansko

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří s prohlídkou výstavy

Na výstavě s názvem „Typáře, razítka a jejich otisky ve sbírkách Státního okresního archivu Blansko – bez štemplu ani ránu, aneb úřední šiml v praxi“ si mohou návštěvníci prohlédnout nejen obecní a cechovní typáře a pečetě, ale také razítka a jejich otisky různých institucí a soukromníků blanenského okresu od nejstarších dob do doby nedávno minulé. Návštěvníci získají základní povědomí o historickém vývoji a jednotlivých typech těchto ověřovacích prostředků, které musely být nedílnou součástí každého dokumentu s právní průkazností.

Datum a čas: 27.-29. 6. 2017 od 9.00 do 17.00 hod., 30. 6. 2017 od 9.00 do 12.00 hod.


Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě

Klášter 81, Rajhrad

web mapa
plakát pro veřejnost
plakát pro školy


Akce: Dny otevřených dveří pro veřejnost i školy

Součástí akce bude prohlídka výstavy Obce okresu Brno-venkov na pohlednicích z doby monarchie a první republiky. V archivu bude instalována i rakousko-uherská poštovna, v níž budou návštěvníkům razítkovány faksimilie starých pohlednic. Zájemci mohou nahlédnout i do depozitářů a trezorů, kam není běžně přístup.

Pro školy okresu Brno-venkov bude tato výstava mimořádně přístupná následující pondělí a úterý 12. a 13. června od 9 do 14 hodin. Podrobné informace na tel.: 547 425 711. Sídlíme v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě, vchod kovanou brankou vlevo od hlavního portálu brány do kláštera. Vstup zdarma.

Srdečně zve kolektiv pracovníků archivu.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 10.00 do 19.00 hod.


Státní okresní archiv Jihlava

Fritzova 19, Jihlava

web mapa pozvánka


Akce: Den otevřených dveří s tématem vzpomínky na Marii Terezii

Zájemci si budou moci prohlédnout listiny vydané císařovnou Marií Terezií, jejíž třísté výročí narození bylo nedávno bohatě připomínáno, a císařské patenty, cirkuláře a další úřední písemnosti z její doby. Dále pak bude návštěvníkům podán výklad o poslání, úkolech a běžné náplni práce archivů.

Archiváři jsou připraveni uvítat návštěvníky v hlavní budově archivu na Fritzově ulici č. 19, bude taktéž zpřístupněna také konzervační dílna v budově bývalého ORL v horní části areálu „staré nemocnice“. Tam budou návštěvníci seznámeni s činností konzervační dílny a uvidí faksimile nejcennějších rukopisů jihlavského archivu.

Datum a čas: 8. 6. 2017 v 10.00, 13.00 a 15.00 hod.


Státní okresní archiv Kroměříž

Velehradská 4259, Kroměříž

web mapa
plakát-MDA plakát-vernisáž


Státní okresní archiv Kroměříž si dovoluje pozvat všechny příznivce a zájemce o historii na akce pořádané u příležitosti významného 70. výročí od svého založení a 20. výročí existence archivní budovy v Kroměříži.

Akce: Vernisáž výstavy Archiv a čas 1947 – 1997 – 2017

Cílem autorského kolektivu bylo představit poslání, úkoly a náplň práce archívů a představit ukázky nejstarších a  nejzajímavějších archiválií (zejména listin, typářů a map). Některé originály listin budou vystaveny vůbec poprvé a výhradně jen v rámci vernisáže a dne otevřených dveří.

Datum a čas: 7.6.2017 od 16.00 hod.

Akce: Den otevřených dveří

Státní okresní archiv otevře všechny své prostory včetně depozitářů, knihovny a restaurátorské dílny veřejnosti. Archiváři pro návštěvníky připravili komentované prohlídky, součástí programu bude i oblíbená tvořivá dílna (nejen) pro děti, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet psaní husím brkem, skládat puzzle s archivní tematikou nebo shlédnout ukázku odlévání pečetí.

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 13.00 do 18.00 hod., začátky komentovaných prohlídek od 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hod.

Akce: Vernisáž výstavy Kroměřížský archiv slaví… 1947 – 1997 – 2017

U příležitosti 70. výročí založení SOkA Kroměříž a 20. výročí od postavení budovy kroměřížského archivu připravili archiváři putovní bannerovou výstavu, jejíž součástí budou ukázky nejzajímavějších archiválií (kronik, typářů a map) a faksimile vybraných kroměřížských archiválií.

Datum a čas: 15. 6. 2017 od 15.00 hod.; výstava potrvá do 1. 8. 2017

Místo konání: Radnice města Kroměříže, Velké náměstí 115/1  zde

Akce: Seminář pro kronikáře obcí a měst Kroměřížska

Hlavním tématem letošního semináře pro kronikáře obcí a měst Kroměřížska budou oslavy významných výročí a způsob jejich zaznamenání do kronik. V rámci semináře účastníci vyslechnou přednášky o historii okresního kroměřížského archívu, který letos slaví 70. výročí od svého založení a 20. výročí existence archivní budovy v Kroměříži, a o historii kroměřížské okresní knihovny, jež slaví 120. výročí od svého založení.

Datum a čas: 13. 6. 2017 od 13.00 hod.


Státní okresní archiv Pelhřimov

Pražská 1883, Pelhřimov

web mapa plakát


Akce: Přednáška Co v archivu (ne)najdeme a k čemu archiv slouží?

Přednáška je určena žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol jako doplnění výuky dějepisu. Jejím cílem je představit archiv jako jednu z paměťových institucí, která uchovává cenné dokumenty k dějinám Pelhřimovska. Zatímco muzea a knihovny žáci navštíví již během základní školy, o archivu se mnohdy nedozví. Proto Státní okresní archiv Pelhřimov připravil výše uvedenou popularizační přednášku. Listiny českých panovníků, plány významných staveb, doklady o zločinnosti a městské knihy jsou jedny z mnoha dokumentů, které uchovávají depozitáře pelhřimovského archivu. Právě jim bude věnována připravená přednáška.

Přednáška pouze po předchozí telefonické domluvě (565 323 626). Délka trvání 45 nebo 90 minut, kontaktní osoba PhDr. Pavel Holub.

Datum a čas: 19.-23. 6. 2017


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Velehradská 124, Uherské Hradiště

web mapa plakát


Akce: Františkáni a Uherské Hradiště

Komentovaná prohlídka bývalého františkánského kláštera a kostela Zvěstování Panny Marie.

Z důvodu omezené kapacity nutná registrace v MIC Uherské Hradiště.

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 18.00 hod.

Akce: Duše na papíře

Komentované prohlídky Státního okresního archivu Uherské Hradiště s prezentací nejzajímavějších archiválií k duchovním dějinám regionu.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.


Státní okresní archiv Zlín

Klečůvka – zámek, Želechovice nad Dřevnicí

web mapa plakát


Akce: Den s městskou policií v archivu. Oslavy 25 let městské policie a Mezinárodní den archivů.

Prohlídková trasa archivem zaměřená na historii strážního sboru, ukázky činností městské policie, ukázka výcviku služebních psů, aktivity pro děti, dopravní hřiště BESIP, občerstvení. Současně bude probíhat den otevřených dveří v Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, která zajišťuje po celý den kyvadlovou dopravu každou půlhodinu od vozovny DSZO, a v sídle Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Datum a čas: 10. 6. 2017 od 10.00 do 17.00 hod., ukázka výcviku služebních psů v 11.00 a 14.30 hod.


Archiv Vysokého učení technického v Brně

Klatovská 506/18a, Brno

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří s přednáškou a besedou

Přednáška věnovaná významné osobnosti spojené s VUT prof. Vilibaldu  Bezdíčkovi (1906-1991). Nebude chybět prohlídka archivu a prezentace vybraných archiválií.

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 14.00 hod.


Archiv bezpečnostních složek

Siwiecova 2, Praha 3 mapa
Branické náměstí 2, Praha 4 mapa
Na Struze 3, Praha 1 mapa
Brno – Kanice mapa

web plakát


Akce: Den otevřených dveří

Zájemci si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice, budou moci zhlédnout vybrané dokumentární filmy s bezpečnostní tematikou, za doprovodu pracovníků ABS si prohlédnou depozitáře a reprezentativní druhy archiválií a budou seznámeni s procesem digitalizace i s provozem kanické badatelny.

Objekt archivu se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat od brněnského vlakového nádraží tramvají č. 2, směr Stará osada („Brno – Židenice, Stará osada“). Zde je třeba přestoupit na autobus č. 201 a vystoupit na zastávce „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Na druhé straně silnice odtud vede účelová komunikace, po níž se za 10–12 minut dojde k budově archivu. Autobus linky č. 201 odjíždí ze Staré osady z nástupiště č. 7.

Datum a čas: 8. 6. 2017, prohlídky archivu od 10.00 a od 16.00 hod.


Diecézní archiv Biskupství brněnského

Odbojářů 803, Rajhrad

web mapa plakát


Akce: Výstava 240 let brněnské diecéze

Datum a čas: 12. 6. – 4. 8. 2017 v pondělí až pátek od 9.00 do 15.00 hod.


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.