Karlovarský a Plzeňský kraj


Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Náměstí Republiky 10, Horšovský Týn

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří

V rámci prohlídky archivu bude ke zhlédnutí výstava fotografií zaniklých podniků Horšovského Týna. V restaurátorské dílně bude představena technika mramorování papíru.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 10.00, 13.00, 15.00 a 16.30 hod.


Státní okresní archiv Cheb

Františkánské náměstí 14, Cheb

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří s podtitulem Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže

Zajímají vás osudy řádových sester a jejich každodenní starosti? Chcete vědět, jak a kde bydlely? Přijďte se podívat pod roušku řádového života na přelomu 19. a 20. století.

Bude pro vás připraveno poutavé povídání a malá výstava, která v nejednom z vás určitě oživí vzpomínky na nedávné bourání komplexu kláštera Milosrdných sester svatého Kříže.

Datum a čas: 15.-16. 6. 2017 od 10.00 do 17.00 hod.

Akce: Přednášky na téma Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu

Datum a čas: 15. 6. 2017 od 10.00 a 16.30 hod.


Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Branka 669, Blovice

web mapa plakát


Akce: Exkurze pro žáky a studenty ZŠ a Gymnázia v Blovicích

Datum a čas: 8. 6. 2017


Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích

Stará cesta 558, Plasy

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří

Komentované prohlídky archivu s prezentací vybraných archiválií.

Datum a čas: 9. 6. 2017, začátek komentovaných prohlídek od 10.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 16.00 hod.


Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Jindřichovice 1 – zámek

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří

Vstup do zámeckého parku po celý den.

Datum a čas: 8. 6. 2017, začátek komentovaných prohlídek archivu od 10.00, 14.00 a 16.00 hod.


Státní okresní archiv Tachov

Plánská 2037, Tachov

web mapa
plakát přednáška


Akce: Den otevřených dveří s tématem Velká válka a Tachovsko 1914-1918

Datum a čas: 6. – 7. 6 2017 od 9.00 do 18.00 hod.; začátek komentovaných prohlídek archivu v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hod.

Akce: Přednáška Velká válka a Tachovsko 1914-1918. Jak se dotkla válka našeho okresu?

Přednášku pronese PhDr. Markéta Novotná

Datum a čas: 7. 6. 2017 od 17.00 hod.


Archiv města Plzně

Veleslavínova 19, Plzeň

web mapa
plakát-historický víkend plakát-DOD


Akce: Tvůrčí dílny v rámci historického víkendu

Datum a čas: 9. 6. od 16.00 do 19.00 hod., 10. 6. od 10.00 do 19.00 hod., 11. 6. od 10.00 do 15.30 hod.

Místo konání: Náměstí Republiky, Plzeň zde

Akce: Den otevřených dveří

Srdečně zveme k prohlídkám odborných pracovišť a veřejnosti jinak uzavřených depozitářů v sídle Archivu města Plzně. Návštěvníci zhlédnou ukázky zajímavých archiválií týkajících se dějin města a vyslechnou informace o historii městského archivu.

Počet návštěvníků je omezen (maximální počet návštěvníků ve skupině 15 osob), rezervace na tel. 378 032 601, případně na mailové adrese archiv@plzen.eu.

Datum a čas: 15. 6. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.; začátek komentovaných prohlídek vždy v celou hodinu včetně 16.00


 

 

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.