Moravskoslezský a Olomoucký kraj


Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově

Říční okruh 12, Krnov

web mapa


Akce: Komentované prohlídky archivu a výstavy Prosincová ústava 1867 – zrod spolkového života

Veřejnost bude mít možnost seznámit se nejen s činností okresního archivu, ale i s některými vybranými archiváliemi spolků a organizací, které existovaly na územích bývalých okresů Krnov, Bruntál a Rýmařov, a jejichž vznik byl umožněn zavedením konstituční monarchie v šedesátých letech 19. století a vydáním Prosincové ústavy.

Datum a čas: 8. 6. 2017 v 10.00 a v 16.00 hod.


Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Bezručova 2145, Frýdek-Místek

web mapa


Akce: Komentovaná prohlídka archivu

Datum a čas: 6. 6. 2017 v 16.00 hod.


Státní okresní archiv Jeseník

Tovární 18, Jeseník

web mapa plakát


Akce: Komentované prohlídky výstavy Jeseník v archivních dokumentech

Letošní připomenutí Mezinárodního dne archivů se nese ve znamení 750. výročí první písemné zmínky o Jeseníku vztahující se k roku 1267.

Archiváři provedou návštěvníky na pečlivě vybraných ukázkách fondy a sbírkami, které se týkají dějin našeho města. V prvé řadě půjde o zachované pergamenové listiny ze 17. – 18. století, jimiž vratislavští biskupové udělují městu jeho privilegia. Vůbec poprvé bude vystavena listina císaře Františka II. z roku 1795 potvrzující městu tržní právo. Vzhledem k přísné ochraně těchto dokumentů budou listiny k vidění jen v tento jediný den! I další exponáty, jako úřední knihy, litografie, fotografie, plány a mapy přinesou vnímavému návštěvníkovi alespoň nástin bohaté historie města Jeseníku.

Komentované prohlídky jsou určeny též školní mládeži. Učitelé mohou své třídy přihlásit telefonicky na číslo 584411710 nebo e-mailem: podatelna@je.archives.cz.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 9.00 do 17.00 hod.; začátek komentovaných prohlídek vždy v celou hodinu, poslední v 16.00 hod.


Státní okresní archiv Karviná

Fryštátská 55, Karviná-Fryštát

web mapa


Akce: Komentované prohlídky archivu

Součásti prohlídky bude oblíbená prezentace archivních dokumentů, tentokrát si jimi připomeneme historii evangelické konfese, která letos slaví 500. výročí svého počátku.

Prohlídka trvá cca 60 minut.

Datum a čas: 13. 6. 2017 od 10.00 a od 15.00 hod.


Státní okresní archiv Nový Jičín

K Archivu 2095/1, Nový Jičín

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří

Připraveny jsou komentované prohlídky budovy a vystavených  archiválií, především z doby Marie Terezie. Součástí je i prezentace digitálního archivu.

Dopolední program je určen zejména školám, návštěvu je třeba předem dohodnout na e-mailu podatena@nj.archives.cz nebo na telefonu 556 770 120.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 15.30 hod.


Státní okresní archiv Šumperk

Bří. Čapků 35, Šumperk

web mapa plakát


Akce: Vernisáž výstavy Archiv ve škole, škola v archivu

Na výstavě bude představen průřez archiváliemi všech typů škol, které spadají pod jeho archivní dohled, včetně škol a školských institucí z regionu již zaniklých. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do kronik a fotoalb škol mateřských, základních i středních nebo zjistit, z jakých učebnic studovali např. absolventi šumperské tkalcovské školy na přelomu 18. a 19. století. Vystaveny budou i prozaičtější, zato nejpočetnější a nejvyužívanější školní archiválie, kterými jsou třídní katalogy a školní matriky. Chybět nebudou ukázky z běžné provozní agendy škol, ale ani zajímavosti, jež sice do archivu nepatří, ale přesto se k nám, vloženy do archiválií, dostaly. Jsou jimi například dobové omluvenky nebo reklamní pijáky, z nichž se nám podařilo sestavit zajímavou sbírku. Výstava bude již tradičně doplněna trojrozměrnými exponáty ze školního prostředí zapůjčenými zaměstnanci a příznivci archivu a vstřícnými institucemi.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 8.00 do 16.00 hod.


Archiv města Ostravy

Špálova 19, Ostrava-Přívoz

web mapa plakát


Akce: Výstava Ostrava 1967 – 700 let města

Cílem výstavy je připomenout prostřednictvím vybraných  archivních dokumentů i dobového tisku, jaká byla Ostrava před 50 lety, ale zejména ukázat, jak probíhaly oslavy 700. výročí trvání našeho města. V rámci výstavy bude promítán rovněž krátký filmový dokument, zachycující jednu z akcí, uspořádaných při této příležitosti – tzv. Trh století (Ostravský jarmark) – který návštěvníkům přiblíží atmosféru roku 1967.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 9.00 do 17.00 hod.


Olomoucká studentská sekce ČAS

web plakát


Akce: Přednášky Památka jako pramen (Radim Vrla) a Archeologie a archivnictví (Zdeněk Schenk)

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 9.30 hod.

Místo konání: Katedra historie FF UP, přednášková místnost 2.05, tř. Svobody 671/8, Olomouc zde


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.