Pardubický a Královehradecký kraj


Státní oblastní archiv v Zámrsku

Zámrsk 1 (zámek)

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří s komentovanými prohlídkami výstavy Od kolébky do hrobu

Ve vnitřním areálu archivu komentované prohlídky, v badatelně a na zámeckém ochozu výstava z rodinných archivů východočeské šlechty představující její životní cyklus.

Datum a čas: 10. 6. 2017 od 9.00 do 16.00 hod.


Státní okresní archiv Jičín

Raisova 533, Jičín

web mapa plakát


Akce: Komentovaná prohlídka archivu

Srdečně Vás zveme na návštěvu, při níž poznáte běžně nepřístupné depozitáře a seznámíte se s prací archivářů. Výstavka vybraných archiválií Vám tentokrát umožní nahlédnout do historie škol jičínského okresu.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 14.00 hod.


Státní okresní archiv Náchod

Dobenínská 96, Náchod

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří

Letošní akce se bude konat pod názvem „Poznáváme archiv“ u příležitosti 30. výročí od stěhování archivu do nové archivní budovy. Za tím účelem bude náš archiv prezentovat zajímavosti ze svých fondů a sbírek a zároveň nabídne mimořádné prohlídky svých prostor včetně depozitářů.

V případě zájmu větších skupin (nad 10 osob) se prosím nahlaste předem do středy 7. 6. 2017.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 9.00 do 16.00 hod., začátek prohlídek vždy v celou hodinu


Státní okresní archiv Trutnov

Komenského 128, Trutnov

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří s prohlídkou výstavy Svědectví Oskara Nimsche (1887-1976) – trutnovského kronikáře, sběratele a vlastivědného pracovníka.

Pokud nás navštívíte, seznámíte se nejen s osobou Oskara Nimsche, ale rovněž se dozvíte, jaký je jeho význam pro historii Trutnovska, co je zapsáno v jeho kronice, jak vypadal Trutnov v jeho době a další zajímavosti.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 10.00 do 17.00 hod.; komentované prohlídky archivu v 10.00, 14.00 a 16.00 hod.; výklad k výstavě v 9.30, 13.30 a 15.30 hod.


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.