Praha

 

 

Archiv bezpečnostních složek

Siwiecova 2, Praha 3 mapa
Branické náměstí 2, Praha 4 mapa
Na Struze 3, Praha 1 mapa
Brno – Kanice mapa

web plakát


Akce: Den otevřených dveří

Ukázka archiválií, prohlídka depozitářů, digitalizačního pracoviště nebo restaurátorské dílny. Celodenní program pro děti. Příběhy třetího odboje.

Program v jednotlivých budovách je odlišný: Branické náměstí Na Struze

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 11.00 do 17.00 hod., komentované prohlídky od 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. (v budově Na Struze 3 i od 17.00 hod.)

Akce: Přednáška Případ Světlana – proměny obrazu III. odboje

Přednášející Luboš Kokeš a Libor Svoboda představí protirežimní organizaci Světlana působící na Moravě na přelomu 40. a 50. let dvacátého století. Historici posluchačům popíší místo této organizace v dějinách III. odboje a seznámí je i se změnami pohledu na činnost jejích členů od padesátých let do současnosti.

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 18.30 hod.

Místo konání: Na Struze 3, Praha 1 mapa


Archiv Kanceláře prezidenta republiky

Jiřská 2, Praha 1 – Hrad

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří

Omezený počet návštěvníků, nutná rezervace míst na emailu exkurze@hrad.cz.

Více informací zde.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 11.00 hod.

Akce: Komentovaná prohlídka: Místo tajného ukrytí českých korunovačních klenotů ve Starém královském paláci 1944–1945

Rezervace a více informací zde.

Datum a čas: 14. 6. 2017 od 15.00 hod.


Archiv Českého vysokého učení technického

Zikova 2, Praha 6

mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří na téma Tři století technické výuky v Praze

Přesvědčte se, že archiv nejsou pouze zavřené dveře, ale stále živá historie!

Datum a čas: 8. 6.-9. 6. 2017 od 8.00 do 18.00 hod., komentované prohlídky od 10.00, 14.00 a 16.00 hod.


Všeodborový archiv ČMKOS

Náměstí Winstona Churchila 1800/2, Praha – Žižkov

web mapa plakát


Akce: Výstava archiválií z minulého a předminulého století

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 8.00 do 16.00 hod.

Místo konání: Velká zasedací místnost Domu odborových svazů, nám. W. Churchila 2, Praha 3 zde


Archiv Poslanecké sněmovny

Sněmovní 1, Praha 1

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří

Představení činnosti a historie Archivu poslanecké sněmovny ve světle českého parlamentarismu, prohlídka budov Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k bezpečnostním opatřením je nutná rezervace na archiv@psp.cz

Datum a čas: 12. 6. 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

Místo konání: Informační středisko Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí 6/18, Praha zde


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.