Středočeský kraj


(včetně těch se sídlem v Praze s působností pro Středočeský kraj)

Státní okresní archiv Beroun

U Archivu 1633, Beroun

web mapa


Akce: Starý Nižbor v originálních dokumentech

Beseda nad vybranými archiváliemi s dětmi Základní školy Nižbor.

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 10.00 hod.

Místo konání: Základní škola Nižbor, Nižbor 25 zde


Státní okresní archiv Kolín

Zahradní 278, Kolín

web mapa plakát


Akce: Beseda se „světelnými obrazy“ Putování Kolínskem na historických fotografiích ze sbírek a fondů SOkA Kolín

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 18.00 hod.


Státní okresní archiv Kutná Hora

Benešova 257/33, Kutná Hora

web mapa plakát


Akce: Archiválie a kroniky Vlastějovic aneb historie trochu jinak

Veřejnost bude mít příležitost nahlédnout do pramenů k dějinám Vlastějovic pod dohledem archivářů a vyslechnout si výklad o historii obce.

Datum a čas: 13. 6. 2017 od 16.30 hod.

Místo konání: Kulturní dům Vlastějovice


Státní okresní archiv Mělník

Pod Vrchem 3358, Mělník

web mapa


Akce: Přednáška Archiváři nejen v archivu aneb mělnická archivářka na cestách po Bali – ostrově bohů

Přednáška s promítáním, kterou pronese Mgr. Nikola Michňová v rámci Mezinárodního dne archivů 2017.

Datum a čas: 6. 6. 2017 od 14.00 hod.

Místo konání: Centrum seniorů Mělník, Fügnerova 3523, Mělník zde


Státní okresní archiv Mladá Boleslav

Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav

web mapa plakát


Akce: Výstava kaktusů

Výstava je připravena u příležitosti 45. výročí Spolku pěstitelů kaktusů v Mladé Boleslavi. Součástí akce je i poradenská činnost a prodej rostlin.

Datum a čas: 12.-18. 6. 2017 od 9.00 do 18.00 hod.


Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení

U Továrny 220, Přemyšlení, Zdiby

web mapa plakát


Akce: Výstava, přednášky

Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení pořádá letos při příležitosti Mezinárodního dne archivů a výročí 100 let od Manifestu českých spisovatelů výstavu na téma Spisovatelé našeho regionu – minulost a současnost, ve spolupráci s Městským úřadem Klecany.

Akce, vedle prezentace archivu, připomene život a dílo Václava Beneše Třebízského, ohlas jeho díla, jeho „druhý život“ nejen v Klecanech, dále Vítězslava Hálka a další spisovatele žijící v  regionu.

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 17.00 hod. (vernisáž výstavy s první přednáškou); opakované přednášky 10. 6. od 14.00 hod. a 21. 6. od 17.00 hod.

Místo konání: Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Obřadní síň V. B. Třebízského zde


Státní okresní archiv Příbram

Edvarda Beneše 337, Příbram

web mapa plakát plakát(výstava)


Akce: Den otevřených dveří, vernisáž výstavy, přednáška

Státní okresní archiv Příbram tradičně pořádá tuto akci při příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů. Letos jsme spojili své síly s PhDr. Františkem Bártíkem, kterému archiv poskytl materiály pro putovní výstavu Nad krajinou slz a radiace. Přednáška PhDr. Františka Bártíka o změnách krajiny v souvislosti s těžbou uranové rudy, o táborech pro nesvobodné pracovní síly a o výstavbě příbramského sídliště bude spojena s prezentací jeho nové knihy Nad krajinou slz a radiace.

V badatelně budou v tento den z fondů našeho archivu vystaveny například originály příbramských městských kronik z let 1946–1968, dobové fotografie ze života města včetně výstavby Nového rybníka, vybrané soudní spisy – třeba ke vzpouře vězňů z 22. 8. 1968.

Na přednášku si je možné rezervovat místo obvyklým způsobem (emailem na soka-pribram@soapraha.cz, telefonicky 318 492 411).

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 9.00 do 19.00 hod.; vernisáž výstavy v 9.30 hod.; přednáška od 10.00 a 17.30 hod.


Státní okresní archiv Rakovník

Plzeňská 2493, Rakovník

web mapa
plakát-MDA
plakát-vernisáž plakát-výstava


Akce: Komentované prohlídky archivu

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 9.00, 11.00, 14.00 a 17.00 hod.

Akce: Vernisáž výstavy Tramping a region

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 16.00 hod.


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.