Ústecký a Liberecký kraj


Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Krajská 1, Litoměřice

web mapa

plakát vstup do areálu


Akce: Výstava dokumentů ze 17. – 20. století k vojenské minulosti města Litoměřice

Datum a čas: 17. 6. 2017 od 9.00 do 17.00 hod.

Místo konání: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pracoviště Kamýcká, Litoměřice, vstup do areálu zde

Akce: Komentované prohlídky areálu bývalých kasáren vedené pracovníky odboru územního rozvoje MÚ Litoměřice.

Představeny budou i první 3 vítězné návrhy urbanisticko-architektonické soutěže k revitalizaci kasáren.

Datum a čas: 17. 6. 2017 od 11.00 a od 13.00 hod.

Místo konání: Areál kasáren pod Radobýlem, Kamýcká, Litoměřice


Státní okresní archiv Česká Lípa

Střelnice 3035, Česká Lípa

web mapa plakát


Akce: Výstava fotografií Zaniklé Českolipsko

U příležitosti Mezinárodního dne archivů Státní okresní archiv Česká Lípa pořádá výstavu fotografií Rudolfa Ginzela (1872–1944) nazvanou Zaniklé Českolipsko.
Digitální kopie negativů poskytlo archivu Severočeské muzeum v Liberci. Jedná se o unikátní soubor snímků z různých míst českolipského regionu pořízených v letech 1907–1936. Liberecký rodák Rudolf Ginzel vyučoval v letech 1902–1932 němčinu, francouzštinu a angličtinu na Státní reálné škole v Liberci. Fotografování, turistika a cestování byly jeho velkou zálibou. Svým objektivem zachycoval historické památky, zákoutí vesnic i měst a různé přírodní motivy. Často fotografoval v krajině lidi. Ginzelovy snímky mají vysokou estetickou úroveň doplněnou o dokumentární hodnotu. Skleněné a listové negativy věnovali prasynovci Rudolfa Ginzela Severočeskému muzeu v Liberci. Archiv návštěvníkům představí třicet velkoformátových černobílých fotografií převážně z venkovského prostředí.

Vstup zdarma. Přijďte nahlédnout do života obyvatel Českolipska před sto lety. Srdečně vás zvou českolipské archivářky a archiváři.

Datum a čas: 5.-8. 6. 2017 od 10.00 do 17.00 hod., 9. 6. 2017 od 10.00 do 13.00 hod.


Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani

Boženy Němcové 68, Kadaň

web mapa plakát


Akce: Výstava Kadaňské hostince, pivnice, kavárny a restaurace

Tematická výstava archivních dokumentů.

Datum a čas: 7.-28. 6. 2017 v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod.


Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou

Turnovská 40A a 40, Jablonec nad Nisou

web mapa
plakát pozvánka


Akce: Den otevřených dveří s tématem Jablonecké archivní cimélie ´17

Prezentovány budou jedinečné dokumenty týkající se letošních regionálních výročí: 111. výročí položení základního kamene jablonecko–mšenské přehrady (1906) fotografie1 fotografie 2, 55. výročí spojení Mšena – a Vrkoslavic – s Jabloncem (1962), stejným rokem je datován i první významnější text o okresním archivu v regionálním tisku; tento pamětihodný záznam publikovaný v někdejším týdeníku Noviny Jablonecka bude znovu zveřejněn po více než půlstoletí trvající přestávce 425 let od dědičného povýšení členů slavné sklářské podnikatelské rodiny Schürerů císařem Rudolfem II. do šlechtického stavu, 115 let od narození českého překladatele, ilustrátora a hudebníka Karla Vačleny mladšího (1902 – 1986), jehož rodina provozovala ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století na Jablonecku úspěšné české nakladatelství a knihkupectví.

Z nově získaných archiválií bude k vidění např. podrobná dokumentace ke vzniku osobité novostavby železnobrodské Městské spořitelny (1928 – 1938), tamního hotelu Cristal – Pallace (1939 – 1946) a původní budovy jabloneckého hotelu Merkur (1932 – 1939).

Poprvé představíme i digitální kopie některých dokumentů, jejichž originály jsou zatím uloženy mimo archiv: budou tak vystaveny dokumenty z pozůstalosti prvního jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera mladšího (1808 – 1869), nově zdigitalizována byla i obrazová dokumentace současného sídla archivu – někdejšího jabloneckého Městského starobince s chudobincem, postaveného v klidové zóně na kraji města v letech 1908 – 1909.

Zájemcům bude samozřejmě umožněna i prohlídka archivu. Během ní jim přiblížíme odbornou práci archivářů a budou seznámeni s novinkami v jeho činnosti za poslední rok.

Neopakovatelné zážitky zajištěny!

Datum a čas: 9. 6. 2017 od 9.00, 12.00, 15.00 a 18.00 hod.


Státní okresní archiv Liberec

Vilová 339/24, Liberec

web mapa
plakát tisková zpráva


Akce: Den otevřených dveří 

Po celou dobu akce je možné prohlédnout si níže inzerovanou výstavu. Zároveň jsou připraveny tři komentované prohlídky archivu.

Datum a čas: 8. 6. 2017 od 8.00 do 19.00 hod.; začátky komentovaných prohlídek od 10.00, 14.00 a 18.00 hod.

Akce: Výstava Zmizelý Liberec – město na starých fotografiích

Datum a čas: 8. 6.-30. 6. 2017, v pondělí a středu od 8.00 do 16.30 hod., v úterý, čtvrtek a pátek po předchozím objednání


Státní okresní archiv Most

L. Janáčka 1310/2, Most

web mapa


Akce: Komentované prohlídky archivu

Kapacita každé skupiny je omezena na 10 osob. Rezervace místa je možná na tel. číslech 477 755 901 a 477 755 902 nebo na sokamost@soalitomerice.cz.

Datum a čas: 13. 6. 2017 od 8.00, 10.00, 12.00 a 14.00 hod.


 

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.