Jihočeský kraj


Státní oblastní archiv v Třeboni

Husova 143, Třeboň

web mapa


 


Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení Jindřichův Hradec

Zámek 1, Jindřichův Hradec

web mapa


 


Státní okresní archiv České Budějovice

Rudolfovská 40, České Budějovice

web mapa


 


Státní okresní archiv Český Krumlov

Plešivec 228, Český Krumlov

web mapa


 


Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

Václavská 37, Jindřichův Hradec

web mapa


 


Státní okresní archiv Písek

Nádražní 2149, Písek

web mapa


 


Státní okresní archiv Strakonice

Smetanova 351, Strakonice

web mapa plakát


Akce: Vzdělávací program „Významné osmičky v našich dějinách“

Program je určen pro žáky druhého stupně základních škol a stejně tak pro studenty středních škol

Datum a čas: 8., 12. a 15. 6. 2018


Státní okresní archiv Tábor

Na Parkánech 1623, Tábor

web mapa


 


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.