Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a Zlínský kraj


Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo náměstí 1, Brno

web  mapa  pozvánka


Akce: Den otevřených dveří s ukázkami archiválií a prohlídkou depozitářů, restaurátorské dílny a dalších nepřístupných prostor

Datum a čas: 15. 6. 2018, začátky prohlídek v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 hod.


Státní okresní archiv Blansko

Komenského 9, Blansko

web mapa


 


Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě

Klášter 81, Rajhrad

web mapa


 


Státní okresní archiv Jihlava

Fritzova 19, Jihlava

web mapa pozvánka


Akce: Den otevřených dveří věnovaný 100. výročí vzniku Československé republiky

Zájemci budou mít možnost seznámit se s archiváliemi dokládajícími ustavení nového státu v Jihlavě a jihlavském regionu, a to formou přednášky PhDr. Vlastimila Svěráka. Mgr. Petr Dvořák připravil pro návštěvníky přednášku o vývoji prvorepublikové architektury v Jihlavě a okolí. Výsledky své práce při záchraně novodobých pramenů veřejnosti představí restaurátorka Ing. Marie Benešová. Na setkání se zájemci o práci jihlavského archivu se těší všichni jeho zaměstnanci.

Datum a čas: 7. 6. 2018 od 10.00, 13.00 a 15.00 hod.


Státní okresní archiv Kroměříž

Velehradská 4259, Kroměříž

web  mapa  pozvánka


Akce: Mezinárodní odborná konference „Morava v době převratů a změn 1848-1918“

Datum a čas: 6. a 7. 6. 2018 program konference

Akce: Den otevřených dveří se zaměřením na 100. výročí vzniku Československa

Komentovaná prohlídka budovy a depozitářů kroměřížského archivu s ukázkami archiválií vztahujícími se ke 100. výročí vzniku ČSR. Součástí prohlídky je i možnost návštěvy výstavy Vivat republika!

Datum a čas: 14. 6. 2018 od 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hod.


Státní okresní archiv Pelhřimov

Pražská 1883, Pelhřimov

web mapaStátní okresní archiv Uherské Hradiště

Velehradská 124, Uherské Hradiště

web mapa
pozvánka pozvánka plavba


Akce: Přednáška „Firma Baťa a stavba Baťova kanálu“

Beseda s ředitelem Státního okresního archivu Zlín Mgr. Davidem Valůškem věnovaná historickým souvislostem budování tohoto vodního díla.

Datum a čas: 15. 6. 2018 od 17.00 hod.

Akce: Výstava „Baťův kanál ve fotografiích a dokumentech“

Výstava fotografií a archivních dokumentů přibližujících minulost lodní dopravy na řece Moravě. Výstavu společně připravily východomoravské archivy.

Datum a čas: 16. 6. 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Akce: Plavba za odměnu

Dětský den plný zábavy a her. Vezmi s sebou rodiče, babičku, kamarády a zúčastni se řady soutěží, her, kvízů a atrakcí. Nejšikovnější děti získají plavbu lodí pro sebe i doprovod. Připraveny jsou také další odměny a mnoho dalšího.

Datum a čas: 16. 6. 2018 od 10.00 do 14.00 hod.

Místo konání: Státní okresní archiv Uherské Hradiště, Areál Povodí Moravy, s. p., Moravní náměstí 766, Uherské Hradiště mapa

 


Státní okresní archiv Zlín

Klečůvka – zámek, Želechovice nad Dřevnicí

web mapa


 


Archiv Vysokého učení technického v Brně

Klatovská 506/18a, Brno

web mapa pozvánka


Akce: Vernisáž výstavy „Prof. Ing. Josef Hak – znovuobjevený vědec světového významu“

Výstava potrvá do 14. 12. 2018

Datum a čas: 7. 6. 2018 od 16.00 hod.


Archiv bezpečnostních složek

Siwiecova 2, Praha 3 mapa
Branické náměstí 2, Praha 4 mapa pozvánka
Na Struze 3, Praha 1 mapa pozvánka
Brno – Kanice mapa pozvánka

web


Akce (Kanice): Den otevřených dveří: Studnice poznání v kanických lesích

Datum a čas: 7. 6. 2018 od 10.00 a od 16.00 hod.


Diecézní archiv Biskupství brněnského

Odbojářů 803, Rajhrad

web mapaMezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.