Karlovarský a Plzeňský kraj


 

Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter

Klášter 101

web  mapa  plakát


Akce: Den otevřených dveří na téma „Život v 1. republice“

Datum a čas: 7. 6.2018 od 9.00 do 18.00 hod., 8. 6. 2018 od 14.00 do 18.00 hod.


Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Náměstí Republiky 10, Horšovský Týn

web  mapa  plakát


Akce: Den otevřených dveří s prohlídkou výstavy „Zrod republiky 1918“

Datum a čas: 7. a 8. 6. 2018, začátky komentovaných prohlídek od 13.00, 15.00 a 16.30 hod.


Státní okresní archiv Cheb

Františkánské náměstí 14, Cheb

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří s prohlídkou výstavy „Cheb a vznik samostatného Československa“

Datum a čas: 7. a 8. 6. 2018, od 10.00 do 17.00 hod.

Přednáška: „Cheb a vznik samostatného Československa“

Datum a čas: 7. 6. 2018 od 10.00 a 16.30 hod.Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Branka 669, Blovice

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří – komentované prohlídky archivu

dopoledne vyhrazeno pro školní exkurze

Datum a čas: 7. 6. 2018, začátky prohlídek od 9.00 do 16.00 hod.


Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích

Stará cesta 558, Plasy

web  mapa  plakát


Akce: Den otevřených dveří – komentované prohlídky archivu spojené s výstavou vybraných archiválií k výročí vzniku Československa

Datum a čas: 7. 6. 2018, začátky prohlídek v 10.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 16.00 hod.


Státní okresní archiv Rokycany

Jeřabinová 1043, Rokycany

web  mapa  plakát


Akce: Vernisáž výstavy „Srpen 1968 fotoobjektivem rokycanských občanů“

Datum a čas: 5. 6. 2018 od 17.00 hod.

Místo konání: Muzeum Dr. B. Horáka Rokycany, náměstí Josefa Urbana 141, Rokycany, malý sál mapa

Akce: Výstava „Srpen 1968 fotoobjektivem rokycanských občanů“

Datum a čas: 6. 6. – 30. 9. 2018 mimo pondělí od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hod.

Místo konání: Muzeum Dr. B. Horáka Rokycany, náměstí Josefa Urbana 141, Rokycany, malý sál mapa


Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Jindřichovice 1 – zámek

web mapa


 


Státní okresní archiv Tachov

Plánská 2037, Tachov

web mapa plakát přednáška


Akce: Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Tachov na téma „Tachovsko v letech 1918 a 1968. Zrada dvou generací?“.

Datum a čas:  11. a 12. června 2018 od 9:00 do 18:00 hodin

Akce: Exkurze pro veřejnost

Časy exkurzí:  9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 (pouze v pondělí). V letošním roce budou archiválie zaměřeny na dvě kulatá výročí – vznik Československé republiky a vstup armád Varšavské smlouvy do ČSSR. Výstava se zaměří na ohlasy těchto událostí v okrese Tachov.

Akce: Mgr. Jana Edla „Tachovsko v letech 1918 a 1968. Zrada dvou generací?“

Datum a čas: úterý 12. června 2018 od 17.00 hod.

Místo: zasedací místnost Státního okresního archivu Tachov


Archiv města Plzně

Veleslavínova 19, Plzeň

web mapa


 


 

 

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.