Pardubický a Královehradecký kraj


Státní oblastní archiv v Zámrsku

Zámrsk 1 (zámek)

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří s výstavou v archivu uložených pramenů k zemím Visegrádské čtyřky (polonika, hungarika, slovacika)

Datum a čas: 9. 6. 2018 od 9.00 do 16.00 hod.

Akce: Putovní výstava Od Vyšehradu do Vyšehradu

Datum a čas: 9.-29. 6. 2018 od 8.00 do 15.00 hod.


Státní okresní archiv Jičín

Raisova 533, Jičín

web mapa pozvánka


Akce: Den otevřených dveří s tématem přelomového roku 1918

Návštěvníci poznají běžně nepřístupné depozitáře a seznámí se s prací archivářů. Součástí akce je i komentovaná prohlídka vybraných archiválií.

Datum a čas: 8. 6. 2018 ve 14.00 hod.


Státní okresní archiv Náchod

Dobenínská 96, Náchod

web mapa plakát


Akce: Den otevřených dveří s tématem „Rok 1918 a další osmičková výročí v okrese Náchod“

Připomeneme si 100. výročí vzniku Československé republiky a další osudové okamžiky, které se staly v náchodském okrese – od nejstarší zmínky z roku 1068 až po pamětnický rok 1968. Náš archiv bude prezentovat zajímavosti ze svých fondů a sbírek v prostorách badatelny.

Datum a čas: 8. 6. 2018 od 9.00 do 16.00 hod.


Státní okresní archiv Trutnov

Komenského 128, Trutnov

web mapa


 


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.