Praha

Národní archiv

Archivní 4, Praha 4 – Chodovec

web  mapa  plakát


Všechny akce jsou připraveny v rámci doprovodného programu výstavy Labyrintem dějin českých zemí. Podrobnosti viz přiložený leták. Na všechny akce je nutná rezervace.

Akce: Projekce filmu „V zájmu lidu“ a přednáška s diskusí na téma „Fenomén propaganda“

Datum a čas: 24. 5. 2018 od 17.00 hod.

Akce: Projekce filmu „Konec experimentu“ s přednáškou a diskusí

Datum a čas: 20. 6. 2018 od 17.00 hod.

Akce: Projekce filmu „Československo, rok zkoušek“ s přednáškou a diskusí

Datum a čas: říjen 2018 (termín bude upřesněn)

Akce: Komentované prohlídky výstavy, přednášky (viz přiložený leták)

Datum a čas: 24. 5., 29. 5., 31. 5., 4. 6., 7. 6., 11. 6., 14. 6., 19. 6., 21. 6., 26. 6. 2018 v různé časy (rozpis v přiloženém letáku)

Místo konání: Císařská konírna Pražského hradu mapa


Archiv bezpečnostních složek

Siwiecova 2, Praha 3 mapa
Branické náměstí 2, Praha 4 mapa pozvánka
Na Struze 3, Praha 1 mapa pozvánka
Brno – Kanice mapa pozvánka

web


Akce (Braník): Pražské jaro v Archivu bezpečnostních složek

Datum a čas: 7. 6. 2018 od 11.00 do 17.00 hod. – prohlídky v každou celou hodinu

Akce (Kanice): Den otevřených dveří: Studnice poznání v kanických lesích

Datum a čas: 7. 6. 2018 od 10.00 a od 16.00 hod.

Akce (Na Struze): Příběh jednoho domu: Za osudem rodiny Soni Červené

Datum a čas: 14. 6. 2018 od 14.00 do 20.00 hod.


Archiv hlavního města Prahy

Archivní 6, Praha 4

web  mapa  pozvánka  tisková zpráva


Akce: Den otevřených dveří

Datum a čas: 27. 5. 2018 od 10.00 do 18.00 hod.


Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10, Praha 8

web mapa pozvánka


Akce: Komentované prohlídky výstavy „Zdeněk Nejedlý známý – neznámý?“

Datum a čas: 11. 6. 2018 ve 14.00 a 16.00 hod.

Místo konání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, přízemí hlavní budovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 mapa


Archiv Kanceláře prezidenta republiky

Jiřská 2, Praha 1 – Hrad

web mapa


 


Archiv Českého vysokého učení technického

Zikova 2, Praha 6

mapa pozvánka


Akce: Den otevřených dveří

Návštěvníci se formou workshopu seznámí s chodem archivu, poznají, jak v archivu bádat, jak se dokumenty na ČVUT evidují a jak se z nich vybírají archiválie a podívají se také do depozitářů.

Datum a čas: 7. a 8. 6. 2018 vždy od 10.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hod.


Všeodborový archiv ČMKOS

Náměstí Winstona Churchila 1800/2, Praha – Žižkov

web mapa


 


Archiv Poslanecké sněmovny

Sněmovní 1, Praha 1

web mapa


 


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.