Středočeský kraj


(včetně těch se sídlem v Praze s působností pro Středočeský kraj)

Státní okresní archiv Beroun

U Archivu 1633, Beroun

web mapa


 


Státní okresní archiv Kolín

Zahradní 278, Kolín

web mapa


 


Státní okresní archiv Kutná Hora

Benešova 257/33, Kutná Hora

web mapa


 


Státní okresní archiv Mělník

Pod Vrchem 3358, Mělník

web mapa


Akce: Přednáška „Archiváři nejen v archivu aneb mělnická archivářka na cestách po exotickém Borneu“

Přednáška s promítáním, kterou pronese Mgr. Nikola Michňová v rámci Mezinárodního dne archivů 2018.

Datum a čas: 6. 6. 2018 od 14.00 hod.

Místo konání: Centrum seniorů Mělník, Fügnerova 3523, Mělník 276 01.


Státní okresní archiv Nymburk

Zámecká 6/13, Lysá nad Labem

web  mapa  pozvánka


Akce: Mezinárodní den archivů v Polabském národopisném muzeu Přerov nad Labem

Na programu je komentovaná výstava archiválií vztahujících se k regionu. Dále budou prosloveny dvě odborné přednášky: Prameny k dějinám Přerova nad Labem ve středočeských archivech (Michal Řezníček) a Přerovské panství jako součást velkostatku Brandýs nad Labem. Život v Polabí se zvláštním přihlédnutím k období vlády toskánských Habsburků (Dominika Paříková).

Akci pořádá Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze.

Datum a čas: 9. 6. 2018 od 9.00 do 17.00 hod., začátky přednášek v 11.00 hod. (Michal Řezníček) a ve 14.00 hod. (Dominika Paříková)

Místo konání: Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem mapa


Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení

U Továrny 220, Přemyšlení, Zdiby

web mapa


 


Státní okresní archiv Příbram

Edvarda Beneše 337, Příbram

web  mapa  plakát


Akce: Den otevřených dveří s tématem „Osudové osmičky v obrazech 1848-1918-1938-1948-1968“

Návštěvníci si budou moci v tento den prohlédnout dobové kroniky měst Příbram a Březové Hory, fotografie a plakáty, také dobové regionální noviny a časopisy. K 50. výročí příjezdu okupačních vojsk do Příbrami a okolí v srpnu 1968 je kromě jiného připravena prezentace souboru dokumentárních a dosud neuveřejněných fotografií ze soukromé sbírky, které do archivu před nedávnem přinesl jeden z obyvatelů Příbrami.

Datum a čas: 7. 6. 2018 od 9.00 do 18.00 hod.


Státní okresní archiv Rakovník

Plzeňská 2493, Rakovník

web  mapa  plakát


Akce: Dny otevřených dveří s prohlídkou výstavy „Od města komorního k městu královskému“

Datum a čas: 7. 6. 2018 od 14.00 do 17.00, 8. 6. 2018 od 9.00 do 11.00


Archiv DIAMO

Areál šachty 15, Příbram – Brod

web  mapa  plakát


Akce: Den otevřených dveří

Datum a čas: 16. 6. 2018 od 9.00 do 14.00 hod.


Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.