Ústecký a Liberecký kraj


Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Krajská 1, Litoměřice

web  mapa  pozvánka


Akce: Hravá dílna „Radniční expedice“

V rámci Muzejní noci a oslav MDA si budete moci vyzkoušet, jak se skládaly listy určené k odeslání bez použití obálek, jak se uzavíraly pečetí a jak se psaly adresy, když ještě domy nebyly číslovány.

Datum a čas: 8. 6. 2018 od 17.00 do 22.00 hod.

Místo konání: Oblastní muzeum v Litoměřicích, Dlouhá 173/5, Litoměřice  mapa


Státní okresní archiv Česká Lípa

Střelnice 3035, Česká Lípa

web mapa pozvánka


Akce: Přednáška „Záchrana dokumentů aneb Pět minut po dvanácté?“

Datum a čas: 7. 6. 2018 v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hod.; 8. 6. 2018 v 8.00, 10.00 a 12.00 hod.


Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani

Boženy Němcové 68, Kadaň

web  mapa  pozvánka


Akce: Výstava „Srpen 1968 v Kadani“

Výstava dochovaných fotografií a dokumentů připomíná události v srpnu 1968, tak jak je prožívali obyvatelé Kadaně.

Datum a čas: 11. 6. – 27. 6. 2018, 13. 8. – 12. 9. 2018 každé pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod.


Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou

Turnovská 40A a 40, Jablonec nad Nisou

web mapa
pozvánka tisková zpráva


Akce: Den otevřených dveří s vernisáží výstavy „Konec velké války, Deutschböhmen a vznik ČSR – Jablonecko na přelomu let 1918/1919“

Fotografie a ukázky připravených archiválií: fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3

Datum a čas: 8. 6. 2018, prohlídky v 9.00, 12.00, 15.00 a 18.00 hod.


Státní okresní archiv Liberec

Vilová 339/24, Liberec

web mapa


 


Státní okresní archiv Most

L. Janáčka 1310/2, Most mapa
Dělnická 16, Most-Velebudice mapa

web


Akce: Komentované prohlídky archivních budov

Každá prohlídka trvá zhruba 60 minut. Během ní se mohou návštěvníci seznámit především s každodenním chodem a významem archivu a budou si moci prohlédnout též ukázky různých druhů uchovávaných archiválií. Kapacita jedné skupiny je omezena na 10 osob.

Datum a čas: 8. 6. 2018 od 8.00, 10.00, 12.00 a 14.00 hod.


 

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.